Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler

Naz m Hikmet ile Serteller deolojileri Ya amlar nda Bilinmeyenler D nyan n d rt bir taraf ndan gelmi airler yazarlar dostlar ellerine birer me ale al p N z m n naa etraf nda d n yor sonra me aleyi bir ba kas na teslim ediyorlard Bu sayg duru u ayn zamanda g zel b
 • Title: Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler
 • Author: Yıldız Sertel
 • ISBN: 9789752895577
 • Page: 449
 • Format: Paperback
 • Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler
  D nyan n d rt bir taraf ndan gelmi airler, yazarlar, dostlar ellerine birer me ale al p N z m n naa etraf nda d n yor, sonra me aleyi bir ba kas na teslim ediyorlard Bu sayg duru u ayn zamanda g zel bir vedala mayd Bu duru u ben b y k bir gururla yapt m Elimde me ale N z m n etraf nda d nerken, annemi, babam , N z m n T rkiyeli dostlar n d n yordum Sanki on D nyan n d rt bir taraf ndan gelmi airler, yazarlar, dostlar ellerine birer me ale al p N z m n naa etraf nda d n yor, sonra me aleyi bir ba kas na teslim ediyorlard Bu sayg duru u ayn zamanda g zel bir vedala mayd Bu duru u ben b y k bir gururla yapt m Elimde me ale N z m n etraf nda d nerken, annemi, babam , N z m n T rkiyeli dostlar n d n yordum Sanki onlar ad na, b t n T rkiye halk ad na veda ediyordum Naz ma T rk e nin tart mas z en b y k airi N z m Hikmet in Serteller ile olan dostlu u t m d nyada e i az bulunan entelekt el dayan malardan biridir ocuklu undan ba layarak bu dostlu un en yak n tan klar ndan biri olan Y ld z Sertel in bu kitab , yak n ge mi imize oldu u kadar N z m n edebiyat na da k tutan bir al ma.B y k bir ustan n ya am na yak n bir dostun g zlerinden tan k olacaks n z.
  Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler By Yıldız Sertel,
  • BEST MOBI "↠ Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler" || READ (EPUB) ↠
   449 Yıldız Sertel
  • thumbnail Title: BEST MOBI "↠ Nazım Hikmet ile Serteller: İdeolojileri, Yaşamlarında Bilinmeyenler" || READ (EPUB) ↠
   Posted by:Yıldız Sertel
   Published :2020-05-25T23:24:59+00:00

  About " Yıldız Sertel "

 • Yıldız Sertel

  1923 y l nda New York ta do an Sertel, orta ve lise e itimini Arnavutk y Amerikan K z Koleji nde yapt kinci D nya Sava s ras nda, Londra Y ksek ktisat Okulu nda LSE ekonomi okudu Sava tan sonra, ABD de Columbia niversitesi nde sosyoloji dal nda y ksek lisans tezini savundu 1971 1989 y llar aras nda 8 Paris Vicennes niversitesi nde Osmanl ve Ortado u Tarihi dersleri okuttu Fransa da ve T rkiye de sosyal, ekonomik konularda ve an t r nden pek ok makale ve kitab yay mland.

 • 436 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *