Yüzüncü Haber

Y z nc Haber Gazetecileri ld rmenin gazetecileri ld renleri yakalamaktan daha kolay oldu u bir lkede me hur bir gazetecinin l m n ara t rmaya ba l yor Komiser Tahsin Peki gazeteci Atalay Demirsoy u kim neden ld
 • Title: Yüzüncü Haber
 • Author: Alper Kaya Tolga Özasil
 • ISBN: 9789944915731
 • Page: 124
 • Format: Paperback
 • Yüzüncü Haber
  Gazetecileri ld rmenin, gazetecileri ld renleri yakalamaktan daha kolay oldu u bir lkede, me hur bir gazetecinin l m n ara t rmaya ba l yor Komiser Tahsin.Peki gazeteci Atalay Demirsoy u kim, neden ld rm t Alper Kaya, Komiser Tahsin serisini s rd r yor Y z nc Haber in gizemini zmeye a r yor.
  Yüzüncü Haber By Alper Kaya Tolga Özasil,
  • [EPUB] ↠ Free Download â Yüzüncü Haber : by Alper Kaya Tolga Özasil ↠
   124 Alper Kaya Tolga Özasil
  • thumbnail Title: [EPUB] ↠ Free Download â Yüzüncü Haber : by Alper Kaya Tolga Özasil ↠
   Posted by:Alper Kaya Tolga Özasil
   Published :2019-01-19T17:45:12+00:00

  About " Alper Kaya Tolga Özasil "

 • Alper Kaya Tolga Özasil

  Alper Kaya was born in 1990 in Ankara He loved Ankara even he had never lived there He wrote sports articles for BirG n and SoL He is currently writing soccer articles on saturdays for Evrensel In 2010, he was awarded with Praise Award of Sports Column of the Year by the Journalists Society of Turkey Six of his books were published and also took place in eight anthologies with his works.The author lives in Istanbul with his wife Gizem im ek Kaya, who is a writer like himself, and their five cats 1990 y l nda Ankara da do du Orada hi ya amad h lde, Ankara y ok sevdi BirG n ve soL da spor yaz lar yazd Halen Evrensel de cumartesi g nleri ma yaz s olmayan futbol yaz lar yazmaktad r 2010 y l nda T rkiye Gazeteciler Cemiyeti nden Y l n Spor K e Yaz s vg d l ne lay k g r ld Alt roman yay mland , sekiz kolektif kitapta yer ald.Yazar, kendisi gibi yazar olan e i Gizem im ek Kaya ve be kedileri ile birlikte stanbul da ya amaktad r.Romanlar Novels 08 00 2011 Valiz 2014 Ka ak 2014 Y z nc Haber 2015 Tanr Misafiri 2016 B t n Kurallar Y k 2017 Kolektif Kitaplar Anthologies Tuhaf Al kanl klar Kitab yk den kt m Yola A k n Karanl k Y z Pati yk leri Sad k Dostlara K sa Film yk leri Karanl k Y lba yk leri Son Gemi Antoloji 2

 • 949 Comments

 • Komiser Tahsin, Hale ve Necip ld r lm t m gazeteciler, sonuca ula mas n bekledi imiz t m suikastlar, cezas n ekmeyen bir s r su lu Kitab okurken, hikayenin ve karakterlerin kurgu oldu unu unutup, i imizi kalbimizi yaralam t m haks zl klar n kar l n bulmas n umdum.Olduk a ak c , duru bir dille anlat lm s r kleyici bir roman, d nd r c ve kucaklay c bir tav rda Polisiye sevenlerin kesinlikle sevece i, ancak okumay hayata farkl a dan bakmay seven herkesin kitapl nda yer vermek isteyece i bir kitap.


 • B yle bir hikayenin, T rkiye de ld r lm gazetecilere ithaf edilmesi hem anlaml hem de kitab okuma iste ini artt racak bir etken Olaylar n ak ve geli me bi imi yabanc olmad m z bir tarzda kitapta i lenmi Bu ba lamda da s r kleyici bir yap ya sahip Serinin ilk kitab gibi bu da okunmaya fazlas yla de er Polisiye sevenlerin ka rmamas gerekti ini d n yorum Bol kitapl g nler


 • Film tad nda bir kitap olmu Y z nc Haber Yazar n da sonlara do ru bu fikre kendini iyice kapt rm oldu u anla l yor Bu asl nda iyi bir ey ama sonlara do ru birka yerde film kli eleri g rmeye ba l yoruz baz lar filmlerde g zel dursa da kitaba uymuyorlar ki bu biraz g zlerimizi devirmemize yol a yor.Yazar, Komiser Tahsin serisi hakk nda her kitab n hem kendi i inde hem de seri olarak b t nl k g stermesine dikkat etti ini s yl yor E er benim gibi ilk kitap olan Ka ak okumam biriyseniz ger ekten de b [...]


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *