Životinjsko carstvo

ivotinjsko carstvo Pod okriljem svemo ne JNA Dimitrije Donki opskuran ovek nepoznate pro losti oformljuje svoju grupu ivotinjsko carstvo iji lanovi isprva misle da je povod njihovog okupljanja samo dru enje i zaba
 • Title: Životinjsko carstvo
 • Author: David Albahari
 • ISBN: 9788677023423
 • Page: 213
 • Format: Paperback
 • Životinjsko carstvo
  Pod okriljem svemo ne JNA, Dimitrije Donki , opskuran ovek nepoznate pro losti, oformljuje svoju grupu, ivotinjsko carstvo, iji lanovi isprva misle da je povod njihovog okupljanja samo dru enje i zabava Uskoro otkrivaju da im je jedini zadatak da pomognu pri sprovo enju brutalne odmazde nad jednim pripadnikom grupe Pozadina studentskih protesta iz 1968 godine, to jePod okriljem svemo ne JNA, Dimitrije Donki , opskuran ovek nepoznate pro losti, oformljuje svoju grupu, ivotinjsko carstvo, iji lanovi isprva misle da je povod njihovog okupljanja samo dru enje i zabava Uskoro otkrivaju da im je jedini zadatak da pomognu pri sprovo enju brutalne odmazde nad jednim pripadnikom grupe Pozadina studentskih protesta iz 1968 godine, to jest razra unavanje sa u esnicima demonstracija, presudno uti e kako na doga aje u banjalu koj kasarni, tako i na dramati an epilog u Kanadi 21 veka.David Albahari svojim novim romanom ulazi u druga iji univerzum, ali sa istom idejom On jo uvek prime uje pojave koje nama izmi u, primoravaju i nas da stvarnost posmatramo drugim o ima ivotinjsko carstvo stoga predstavlja jo jednu studiju o ljudskom karakteru, jezovit prikaz stanja stvari Roman je vrlo kompaktan, skladan, likovi su vi e funkcije pri e nego osebujne li nosti, to sasvim odgovara pi evoj nameri da pripoveda ostane nepoznat, nedoku iv, nepouzdan, da pri a sama sebe pripoveda Ova knjiga otkriva sve Albaharijevo majstorstvo u tome da nenametljivim postupkom kreira atmosferu jeze i teskobe.
  Životinjsko carstvo By David Albahari,
  • BEST MOBI "☆ Životinjsko carstvo" || DOWNLOAD (MOBI) ☆
   213 David Albahari
  • thumbnail Title: BEST MOBI "☆ Životinjsko carstvo" || DOWNLOAD (MOBI) ☆
   Posted by:David Albahari
   Published :2019-010-03T14:27:47+00:00

  About " David Albahari "

 • David Albahari

  David Albahari born 1948 in Pe , SFR Yugoslavia is a Serbian writer of Jewish origin from Kosovo, residing in Calgary, Alberta, Canada Albahari writes mainly novels and short stories He is also an established translator from English into Serbian He is a member of the Serbian Academy of Sciences and Arts He graduated from the University of Belgrade 1 He published the first collection of short stories Porodi no vreme Family Time in 1973 He became better known to wider audience in 1982 with a volume Opis smrti Description of Death for which he got Ivo Andric s award In 1991 he became the chair of the Federation of Jewish Communes of Yugoslavia, and worked on evacuation of the Jewish population from Sarajevo In 1994, he moved with his family to Calgary in the Canadian province of Alberta, where he still lives He continues to write and publish in the Serbian language.In the late eighties, Albahari initiated the first formal petition to legalize marijuana in Yugoslavia.His books were translated into several languages and five of them are available in English Words Are Something Else 1996 , Tsing 1997 , Bait 2001 , Gotz and Meyer 2003, UK 2005, US and Snow Man 2005.He has been contributing to Geist magazine.

 • 338 Comments

 • Trebalo mi je tek 2 sata da pro itam ovu izvrsnu knjigu Nevjerojatno je kako se literarna majstorija prepozna nakon prve re enice i kako zapravo shva a da je pisanje umjetnost Te ka, jaka, provokativna knjiga i poprili no anrovska, to je za Albaharija, zapravo, udno.


 • Jasno mi je za to Albahari za ovaj roman nije dobio NIN ovu nagradu, iako je kraj ubita an u svakom smislu Odli na tema, odli an kraj, ali je delo u celini mlako Izgleda da je Albahariju nestalo snage da pi e kao u starim, tj mla im danima Tako e, smeta mi to su fusnote sme tene na kraj knjige, jer neprestano listanje i tra enje fusnote na poslednjim stranicama, meni bar, ubija ar itanja.


 • Jedno vrijeme sam bio zasi en Albaharijem i morao sam da napravim du u pauzu i zato mi je vjerovatno ivotinjsko carstvo leglo odli no Prepoznatljive majstorske re enice i upe atljive slike. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *