Królikarnia

Kr likarnia Szalony Kapelusznik tym razem w polskich miastach Skocz w kr licz nor i przekonaj si co da a Nowej Rzeczpospolitej technologia umo liwiaj ca wyprawy na Drug Stron Lustra Maciej Guzek absolwent praw
 • Title: Królikarnia
 • Author: Maciej Guzek
 • ISBN: 9788364416040
 • Page: 361
 • Format: ebook
 • Królikarnia
  Szalony Kapelusznik tym razem w polskich miastach Skocz w kr licz nor i przekonaj si , co da a Nowej Rzeczpospolitej technologia, umo liwiaj ca wyprawy na Drug Stron Lustra.Maciej Guzek absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Dzia acz pozna skiego klubu fantastyki Druga Era , wsp pracownik fanzinu Inne Planety Jego opowiadania pojawia y sSzalony Kapelusznik tym razem w polskich miastach Skocz w kr licz nor i przekonaj si , co da a Nowej Rzeczpospolitej technologia, umo liwiaj ca wyprawy na Drug Stron Lustra.Maciej Guzek absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Dzia acz pozna skiego klubu fantastyki Druga Era , wsp pracownik fanzinu Inne Planety Jego opowiadania pojawia y si w Science Fiction i Nowej Fantastyce.
  Królikarnia By Maciej Guzek,
  • [☆ Królikarnia || ↠ PDF Read by î Maciej Guzek]
   361 Maciej Guzek
  • thumbnail Title: [☆ Królikarnia || ↠ PDF Read by î Maciej Guzek]
   Posted by:Maciej Guzek
   Published :2020-05-26T11:50:00+00:00

  About " Maciej Guzek "

 • Maciej Guzek

  Born 1977

 • 928 Comments

 • Jakie jezioro, taka pani Ksi ka bawi si konwencjami, pomieszaniem fantastyki z sci fi, a pomys y autora zgrabnie wplataj si w elementy mitologii s owia skiej Na pewno warto przeczyta , chocia by dla metafor u ywanych przez pana Guzka, kt re niejednokrotnie wywo ywa y st umiony miech Mam wra enie, e autor na pewno czyta Sapkowskiego, ale kto czerpie z Mistrza, ten nie b dzi. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *