Keloğlan Masalları

Kelo lan Masallar Kelo lan n zekas mahareti ba ar lar a a bir toplum kat ndan geli ini irkinli ini hatta kelli ini bile unutturur Masallar dinleyenlere sevimli ve cana yak n g r nd kadar padi ah k z na bile sonu
 • Title: Keloğlan Masalları
 • Author: Tahir Alangu
 • ISBN: 9789754140561
 • Page: 166
 • Format: Paperback
 • Keloğlan Masalları
  Kelo lan n zekas , mahareti, ba ar lar , a a bir toplum kat ndan geli ini, irkinli ini, hatta kelli ini bile unutturur Masallar dinleyenlere sevimli ve cana yak n g r nd kadar padi ah k z na bile sonunda kendini sevdirecektir Kendisini s rf meziyetleri ve ba ar lar y z nden sevme fedakarl n g sterecek k z sayesinde ba na s rma sa lar gelecek, bir anlamda y ceKelo lan n zekas , mahareti, ba ar lar , a a bir toplum kat ndan geli ini, irkinli ini, hatta kelli ini bile unutturur Masallar dinleyenlere sevimli ve cana yak n g r nd kadar padi ah k z na bile sonunda kendini sevdirecektir Kendisini s rf meziyetleri ve ba ar lar y z nden sevme fedakarl n g sterecek k z sayesinde ba na s rma sa lar gelecek, bir anlamda y celecektir Tahir Alangu
  Keloğlan Masalları By Tahir Alangu,
  • BEST EPUB "↠ Keloğlan Masalları" || DOWNLOAD (E-Book) ✓
   Tahir Alangu

  About " Tahir Alangu "

 • Tahir Alangu

  stanbul, 1915 stanbul, 1973 E itimci, edebiyat tarih isi ve halkbilimi ara t rmac s stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi T rk Dili ve Edebiyat B l m n bitirdi 1943 K y enstit lerinde, liselerde edebiyat retmenli i yapt , baz y ksek okullarda ders verdi niversite rencili inden itibaren halkbilimiyle ilgilendi, zel olarak masallar zerinde al t Bo azi i niversitesi Folklor Kul b nde verdi i seminerler 1970 sonras nda yeti en halkbilimciler zerinde etkili oldu T rkiye Folklor Elkitab 1983 , Alangu nun halkbilimi ders notlar n n ve yaz lar n n derlenmesiyle olu turulmu dikkate de er bir al mad r Billur K k Masallar 1961 , Kelo lan Masallar 1967 ve Kediler Padi ah 2009 onun yeniden kaleme al nm , bilgilendirici yaz larla sunulmu masal kitaplar d r Alangu nun T rk edebiyat yla ilgili al malar da var Cumhuriyetten Sonra Hik ye ve Roman I III, 1959 1965 , mer Seyfettin Bir lk c Yazar n Roman 1968 ve VIII Y zy ldan G n m ze 100 nl T rk Eseri I II, 1974.

 • 409 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *